Säkerhet

Utbyggnaden av städerna orsakar högre kortslutningsströmmar i elnätet. En ljusbåge i tanken kan orsaka en farlig explosion och skada/döda både driftpersonal och civila människor.

Byggnader och annan egendom kan också skadas.

I Smart Ring finns alla spänningsförande delar inuti en förseglad tank. Enfasisolering gör att ljusbågar inte kan uppkomma. Lösningen innebär högsta möjliga personsäkerhet samtidigt som elutrustningen är helt miljöskyddad, vilket gör ställverket mycket driftsäkert och i det närmaste underhållsfritt.