Miljövänlig - ingen SF6

Smart ring innehåller ingen SF6 gas och har ett minimum av isolerdetaljer. Få isolerdetaljer gör att ställverket är miljövänligt ända fram till destruktion. 90-95% av komponenterna är återvinningsbara. SF6 är en stabil och effektiv isolergas, därför har många tillverkare valt just SF6 i RMU's. Eftersom gasen är så stabil är den skdlig för miljön. Den bidrar till den globala uppvärmningen ca 10 000 ggr mer än koldioxid (CO2). SF6 gas förväntas bli förbjuden över hela världen så snart det finns rimliga alternativ. Det finns redan nätbolag som endast accepterar SF6 fri utrustning på mellanspänningsnivå.