Inga kompromisser

Smart Ring är bestyckad med fulleffektbrytare i alla fack (630A, 20kA).

Fulleffektbrytaren klarar alla förekommande felströmmar i ett distributionsnät. Den klarar t.ex. att sluta och bryta 20 kA kortslutningsström 30 ggr. Med andra ord kan den lösas ut av alla tänkbara vakter (ljusbågs-, gas-, temp-, överlastvakter mm). Den kan kombineras med traditionella reläskydd, bakeffektskydd, frekvensskydd osv.

Transformatorfacken är utrustade med reläskydd, ingen extern strömkälla krävs.

Detta gör att ställverket klarar av alla tänkbara fall av Distributions Automation eller Smarta Nät, exempelvis att skilja ifrån lokal elproduktion vid fel i 12 kV nätet.