Utbyggnad

Det är möjligt att bygga ut Smart Ring åt både höger och vänster. Samlingsskenan måste vara spänningslös. Den person som utför jobbet måste ha skritftlig auktorisation från HM Power. Kontaka oss för mer information.