Transformatorkit

Ett transformatorfack erhålls genom att montera ett transformatorkit på ett linjefack. Tranformatorkitet består av strömtransformatorer, reläskydd och utlösningsmagnet.

Genom att ta bort strömtransformatorer, reläskydd och utlösningsmagnet från ett transformatorfack erhålls ett linjefack.