Topplåda

När Smart Ring används i en fördelningsstation och är utrustad med motordon på de flesta facken, levereras den med en topplåda för att underlätta installation, provning och idrifttagning, men också för eventuell framtida felsökning.

Topplåda erbjuds som en option när Smart Ring används som en Ring Main Unit.

  

Top Entry Box 1
Top entry Box 2