Reläskydd

Smart Ring transformatorfack är utrustade med reläskydd typ SEG W1C1-2PE. Hjälpkraft till skyddet kommer från strömtransformatorerna. Skyddet kan fås för inverttid- och konstanttid karakteristik och är utvecklad speciellt för ställverk med effektbrytare och små märkströmmar. Tillsammans skapar strömtransformatorerna och W1C1 skyddet ett skyddssystem, där någon extern hjälpspänning inte behövs. En speciell lågenergi utlösningsspole ingår också.

Smart Ring kan enkelt utrustas med traditionella mer avancerade reläskydd. Strömtransformatorerna placeras på samma sätt i kabelutrymmet och skydden placeras i separata kapslingar antingen på taket till ställverket eller i skåp eller annan kapsling bredvid ställverket. I dessa fall krävs traditionell extern hjälpspänning. För att underlätta installation, igångkörning och provning när ställverket idrifttagits rekommenderar vi i dessa  fall en plintbox på ställverkets tak, där de externa ledningarna ansluts.

Beroende på aktuell märkström och spänning i nätet kan följande strömtransformatorer användas. W1C1-W2 eller W1C1-W3 ingår normalt i våra leveranser, men om så önskas kan andra typer av strömtransformatorer erbjudas.