Motordon

Smart Ring kan bestyckas med motordon för fjärrmanöver. Denna variant har en funktion som innebär att motordonet startar att spänna fjädern så fort som hjälpspänning finns och effektbrytaren är i läge Från.(fjädern spänns på ca:15 sec.) När fjädern är spänd stannar manövermekanismen i ett läge beredd att slå till brytaren. Den slås Till antingen via en shuntmagnet som aktiveras via fjärr eller av Till knappen. Tillslaget sker omedelbart. Effektbrytaren slås ifrån med en shuntmagnet eller med Från knappen på ställverkets front.

En detaljerad manual kan erhållas.

 

Möjliga hjälpspänningar till motordonet är 24 VDC, 48 VDC, 110 VDC och 230 VAC (likriktare krävs för 230 VAC).

 

MD1