Mätfack

Mätfack för strömtransformatorer och enfas spänningstransformatorer i mätsyfte erbjuds. Facket är enfasisolerat. Anslutning till ställverket görs med enfasisolerad kabel (vanligtvis ej inkluderad). Lågspänningsskåpet öppnas framifrån.

Mätfack 1