Förspänt manöverdon

Alla fack kan normalt slås ifrån via fjärr genom att lägga till en utlösningsmagnet. Det är också möjligt att få en tilläggsfunktion som innebär att effektbrytaren också kan slås Till via fjärr. Observera att fjädern då måste spännas manuellt och sedan lämnas i läget där manöverdonet väntar på Till slag. Till-slag sker sedan genom att aktivera en shunt magnet via fjärr. I funktionen ingår en mikrobrytare som indikerar att fjädern verkligen är i spänt läge klar för tillslag. Detta som information till driftcentralen.

Den här funktionen har utvecklats speciellt för att användas i kombinationen Smart Ring med felindikatorer i typiska slingor med en öppen punkt för att kunna undvika dyra och komplicerade motordon med kringutrustning.