Felindikatorer (typ ProTrol)

Smart Ring är speciellt konstruerat för kombination med Protrol felindikatorer som lätt kan integreras i ställverket. Normalt räcker det med felindikator i ett av kabelfacken. Speciella lågspänningsströmtransformatorer krävs. Felindikatorerna klarar inte bara att indikera kortslutningsfel utan också små jordfelsströmmar i nät med högohmigt jordad nollpunkt. Mer detaljerad information finns att få.

Protrol