Beskrivning

Smart Ring är ett enfasisolerat kompaktställverk avsett för distributionsnät. Ställverket kan erbjudas i en mängd olika varianter och passar därmed de flesta användningsområden för 12 kV kraftdistribution. Ställverket är slutet där alla spänningsförande delare finns inuti en förseglad tank. Enfasisolering gör att ljusbågar inte kan uppkomma. 

Lösningen innebär högsta möjliga personsäkerhet samtidigt som elutrustningen är helt miljöskyddad, vilket gör ställverket mycket driftsäkert och i det närmaste underhållsfritt.

Smart Ring är fritt från SF6 gas och har ett minimum av isolerdetaljer. Detta gör ställverket miljövänligt hela vägen fram till destruktion.  90-95% av komponenterna är återvinningsbara.

 

Smart Ring levereras med följande standardutrustning:

  • Fulleffektbrytare i varje fack, märkdata 630A,20 kA, 2 sec.
  • Jordslutare med full slutförmåga
  • Manövermekanism med integrerad mekanisk   förregling
  • Möjlighet till låsning av samtliga manöverdon
  • Genomföringar i fronten för enkel kabelanslutning
  • Ställverket är konstruerat att vara en del i     Distrbutions Automation och Smarta Nät

 

Smart Ring finns i två grundvarianter, en 3-facksenhet och ett utbyggnadsfack. Utbyggnad kan göras på båda sidor, även efter installation. Utifrån dessa grundvarianter kan de flesta kombinationer erhållas, vilket gör Smart Ring till ett mycket flexibelt ställverk.

Ett transformatorfack erhålls genom att installera reläskydd, strömtranformatorer och en utlösningsmagnet. Vårt standardreläskydd baseras på digital teknologi och kräver ingen extern strömkälla.

 

Ställverket levereras från fabrik redo för installation. Rutinprov och inspektion görs före leverans. Inga specialverktyg krävs för installation.

Smart ring är typtestad i enlighet med IEC 62271-200 och 62271-1.

 

 

Smart Ring 4