Smart Ring matar kraft till Tesla bilar

Tisdag den 8 Juli invigdes Tesla Motors "Super Charger"-stationer i Karlstad och Arboga. Varje laddare kan ge 130kW så det går åt ordentligt med effekt om alla bilar laddas samtidigt.

Därför valdes Smart Ring ställverk med fulleffektbrytare och högspänningsmätning. Tryggt för Tesla Motors men också framtidssäkert för Karlstad Elnät respektive Mälarenergi Elnät eftersom fulleffektbrytarna i linjefacken möjliggör byggandet av framtida ”självläkande nät”

Elbilar lanseras för att rädda miljön. Därför var det naturligt att använda Smart Ring som ju är fritt från SF6 gas och innehåller ett minimum av epoximaterial.

Nätstationen byggdes av Nätstations Alliansen.

Tesla station
Tesla